Etapy tworzenia strony internetowej

Proces tworzenia strony internetowej składa się z etapów, których poprawne wykonanie warunkuje sukces przedsięwzięcia.

Wraz ze złożonością projektu rosną nakłady pracy i czasu, których wymaga każdy z tych punktów. Poniżej znajduje się ich opis, w kolejności chronologicznej.

Analiza potrzeb

Proces projektowania wymaga odpowiedzi na pytanie: jakie zadania i potrzeby strona powinna spełniać, zarówno po stronie klienta, jak i firmy, instytucji?

Wiele witryn internetowych pełni przede wszystkim funkcję informacyjną, pozwalając interesariuszom (a więc między innymi klientom, dostawcom, interesantom) zapoznać się z ofertą czy też sprawdzić dane kontaktowe. W większości wypadków to jednak za mało.

Przykład dla typowego biura nieruchomości. Nie ulega wątpliwości, że po stronie firmy niezbędny jest moduł łatwego wprowadzania i edycji ofert czy też zarządzania pracą agentów. Z kolei po stronie klienta - poza oczywistą kwestią przejrzystej prezentacji nieruchomości - przydatna jest na przykład możliwość zgłaszania własnej nieruchomości czy też kalkulator opłat. Są to standardowe elementy dla tej branży.

Większość przypadków wymaga jednak indywidualnego podejścia, zarówno koncepcyjnego, jak i w zakresie implementacji. Opracowane przez nas rozwiązania usprawniają procesy zachodzące w organizacji, generując rzeczywiste korzyści finansowe, harmonizując pracę, porządkując przechowywane dane.

Najważniejsze sposoby pozyskiwania informacji to, obok audytu mechanizmów działania firmy czy instytucji, bezpośrednia rozmowa z kadrą zarządzającą, a także pracownikami na szczeblu operacyjnym. Pozwala to na poznanie rzeczywistych potrzeb i problemów.

Efektem analizy potrzeb jest specyfikacja wymagań systemu.

Projektowanie

Na podstawie specyfkacji wymagań opracowywany i przedstawiany jest wstępny projekt. Określane są w nim także szczegółowe parametry dotyczące wyglądu i budowy witryny: struktura (szkielet) strony, początkowa zawartość menu głównego, liczba wersji językowych, wytyczne co do projektu graficznego. Pomagamy też wybrać domenę (adres WWW) i zapewniamy hosting plików strony (serwer).

Po konsultacjach i akceptacji przyjęty zostaje projekt serwisu internetowego oraz harmonogram prac.

Programowanie, integrowanie, testowanie

W ramach tego etapu następuje implementacja projektu. Postęp prac można śledzić pod ustalonym, roboczym adresem. Po ich zakończeniu przychodzi czas na wprowadzenie treści i rzeczywistych danych (np. pozycji do katalogów oferty), a także na ewentualną integrację z istniejącymi systemami.

Rozpoczyna się faza testów, w tym wdrożenie pilotażowe.

Eksploatacja

Każdy projekt objęty jest bezterminową gwarancją na ewentualne błedy, które nie zostały wykryte w fazie testów. Przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzane są szkolenia z zakresu korzystania z systemu, przekazywana jest dokumentacja i instrukcje.

W trakcie użytkowania może okazać się, że niektóre założenia projektowe wymagają modyfikacji lub potrzebne są nowe funkcjonalności. Dlatego też zapewniamy pełną obsługę serwisową i powdrożeniową.

All rights reserved © 2024 by implico.pl

Change language: en