Logo firmy, instytucji, produktu

Logo to znak graficzno-słowny, kluczowy element wizualnej identyfikacji marki.

Dlatego też jego projekt musi być interesujący, unikalny i dostosowany do ogólnej charakterystyki produktu, firmy czy instytucji. Powinien również uwzględniać założenia strategii marki, a więc przede wszystkim pożądane skojarzenia, charakterystykę grupy docelowej.

W ostatniej fazie projektowania, możliwe jest przeprowadzenie testów postrzegania na wybranej grupie osób. Końcowym efektem pracy jest księga znaku, opisująca postawowe zasady jego stosowania.

Portfolio

Kliknij, aby pobrać portfolio naszych wybranych prac w formie pliku PDF.

All rights reserved © 2024 by implico.pl

Change language: en