Public Relations w internecie (e-PR)

Działania e-PR budują pozytywny wizerunek w sieci, dzięki rozpowszechnianiu informacji, a także interakcji z użytkownikami internetu. Obiektem działań może być zarówno firma, jak i produkt, wydarzenie czy też ogólniej - marka.

Nigdy wcześniej organizacje nie miały możliwości tak szybkiej i bezpośredniej komunikacji ze swoim otoczeniem. Należy jednak pamiętać, że sytuacja ta przynosi zarówno ogromne korzyści, jak też nieznane wcześniej zagrożenia i sytuacje kryzysowe. Dlatego ważne jest, aby powierzyć komunikację PR w sieci doświadczonym specjalistom.

E-PR

Komunikacja z otoczeniem to jeden z kluczowych czynników decydujących o sukcesie firmy, produktu, wydarzenia. Sprawnie prowadzona kampania e-PR buduje pozytywny wizerunek, zapewnia obecność w serwisach i na forach branżowych, czy w mediach społecznościowych. Zwiększa dzięki temu konkurencyjność na rynku, zbliża do kontrahentów, usprawnia relacje z otoczeniem wewnętrznym.

Założone cele osiągamy między innymi dzięki:

 • Przygotowaniu strategii działań PR w internecie.
 • Kompleksowej obsłudze relacji z mediami, dotyczącej zarówno firm i instytucji jak i produktów.
 • Działaniom w mediach społecznościowych (social media) - m.in. Facebook, Twitter, YouTube.
 • Monitoringowi obecności w mediach.

Relacje z mediami (media relations)

Utrzymywanie dobrych i trwałych relacji z mediami to podstawa skutecznych działań PR. Aby taka współpraca przebiegała sprawnie proponujemy:

 • Prowadzenie i stałe aktualizowanie bazy mediów.
 • Kompleksową współpracę z dziennikarzami.
 • Przygotowywanie oraz dystrybucję materiałów informacyjnych do mediów.
 • Prowadzenie biura prasowego firmy w internecie.

Media społecznościowe

Prowadzimy strony fanpage i profile zgodnie z przyjętą strategią i scenariuszem w takich portalach jak Facebook, Twitter, YouTube.

PR korporacyjny w internecie

Dbamy o relacje naszych Klientów z otoczeniem, między innymi poprzez:

 • Przygotowanie strategii komunikacji firmy z jej otoczeniem.
 • Doradztwo w zakresie komunikacji.
 • Kreowanie wizerunku zarządu firmy lub instytucji, a także jej pracowników.
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową.
 • Relacje z mediami.

PR produktowy w internecie

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu komunikacji PR marki w mediach. Zapewniamy jej obecność dzięki:

 • Przygotowywaniu materiałów prasowych na temat produktu, marki.
 • Prowadzeniu relacji z mediami (media relations).
 • Organizacji konkursów.
 • Współpracy z blogerami.

Monitoring mediów

Oferujemy prowadzenie stałego monitoringu mediów internetowych. Usługa polega na codziennym przeglądaniu for, blogów i serwisów internetowych, w celu znalezienia informacji na temat firm, marek, wydarzeń. Na tej podstawie przygotowywany jest comiesięczny raport ich obecności w mediach.

All rights reserved © 2024 by implico.pl

Change language: en